Dünya

Çevre

Tüm faaliyetlerimizi, çevreye olan saygımızı, doğal kaynaklara verdiğimiz değeri ve gelecek nesillerin gereksinimlerini ön planda tutarak yürütürüz.

Çevre Politikamız için linki tıklayınız.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için hazırlanan ek bilgileri görmek için lütfen tıklayın.  

Çevresel etki yönetimi yaklaşımımızla uyumlu olarak çevre ile ilgili üç öncelikli alan belirledik:

ENERJİ YÖNETİMİ VE İKLİM KORUMA

Amacımız enerji tüketimimizi azaltmak, karbon ayak izimizi en aza indirmek, iklim korumada öncü firma rolünü üstlenmek, bu amaçla sivil toplum, üniversiteler ve yerel yönetimlerle beraber hareket etmektir.

Enerji yönetimi ve iklim koruma sürdürülebilirlik stratejimizin öncelikli alanlarıdır. Çevreye olan etkimizi en aza indirmek için enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyon oranlarımızı düşüren çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının tüketimi sonucunda oluşan CO2 emisyonunun azaltılmasında üzerimize düşen görevin bilinci ile enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadeleyi birbirinden ayrı olmayan iki performans alanı olarak nitelendiriyor ve bu alanda sürekli iyileştirme hedefi ile hareket ediyoruz. CCİ’nin enerji yönetimi yaklaşımında kaynakta azaltma ve geri kazanma prensipleri temel alınmaktadır.

CCI Türkiye operasyonunun sera gazı salınımlarının ISO 14064-1 ile uyumu onaylandı

CCİ Türkiye Üretim, Satış ve Dağıtım operasyonları uluslarası bağımsız bir denetim ve güvence kuruluşu olan SGS tarafından yürütülen onay denetimlerini başarıyla geçti. Denetimler sonucunda sera gazı salınımı ölçümü, hesaplanması ve raporlanmasını belirleyen uluslararası tanınırlığa sahip ISO 14604-1 Standardına uygunluk belgesi aldı. SGS, CCİ’nin İstanbul merkez ofisinde ve Bursa ve Mersin fabrikalarında bağımsız üçüncü şahıs yerinde onay denetimleri ve tüm Türkiye fabrikaları ve satış ofislerinin uzaktan değerlendirmelerini gerçekleştirdi.

Sera gazı kaynakları, lavabo ve/veya depolar, sabit yanma, hareketli yanma, proses salınımları, kaçak salınımlar (birinci kapsam) ve satın alınan elektrik (ikinci kapsam) onay sürecinin kapsamına dahil edildi. Bu süreç sonunda, 2014 sera gazı salınımlarının 108777 ton CO2 muadili (CO2e) olduğu onaylandı.

CCI-ISo_14064-1_Verification_statement.pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

Enerji verimliliği ile ilgili politikalarımızla uyumlu olarak tüm CCİ fabrikalarında enerji yönetim sistemi kurulmuştur. Çorlu, İzmir, Elazığ fabrikaları ISO 50001 enerji yönetim sistemi belgesini alan ilk fabrikalar oldu. 2012 yılında Ankara, Mersin, Mahmudiye, Bursa ve Köyceğiz fabrikaları da yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandılar. Böylelikle CCİ Türkiye operasyonunun tamamı enerji yönetim sistemi belgesine sahip olmuş oldu.

Çevre Dostu Soğutucular

Soğutucu başına tüketilen enerji miktarının düşürülmesi 2020 vizyonumuzun da önemli bir parçasını oluşturur. Bu amaçla 2010 yılında Türkiye operasyonumuzda kullandığımız soğutucularımızı Coca-Cola Sistemi’ne özel tasarlanmış enerji yönetim cihazları (EMD) ile donatılmış, daha çevreci bir soğutkan gaz olan R600a kullanan cihazlarla yenilemeye başladık. 2012 yılında toplam envanterimizin %40 oranında HFC içermeyen ve %59 oranında EMD ile donatılmış soğutuculardan oluşmasını sağladık. CCİ Türkiye’nin satın aldığı soğutucuların %85’ini oluşturan, %42 daha az enerji tüketen ve Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) önceki modellerin %0,2’sine eşit olan yeni cihazlar sayesinde, soğutuculardan kaynaklanan enerji tüketimini azaltmayı başardık.

PET Şişirme Sürecimizi İyileştirerek Daha Az Enerji Tüketiyoruz

İzmir fabrikamızda başlatılan ve 2009 yılında şişirme basıncının 35 bardan 17 bara kadar düşürülmesi ile sonuçlanan PET şişirme süreci iyileştirme projesi kapsamında, çalışmalar 2012 yılında da devam etti.

Coca-Cola Sistemi içinde 2010 yılında “Uygulanması Gereken En İyi Çalışma Ödülü”'nü almaya hak kazanan projenin tüm diğer fabrikalarda da uygulanmasına başlandı. İzmir fabrikamız 2011 yılının Kasım ayında 200 ml PET Şişeyi 10 bar ile şişirmeyi başardı.Isıtma ve soğutma değerlerini optimize ettiğimiz, hava kazanımı sistemini devreye aldığımız ve hava konveyörlerinin minimum fonksiyonu için program yazılımı gerçekleştirdiğimiz projede, şişirme basıncını düşürdük ve kompresör seçimini otomatik hale getirdik. Böylelikle ürün kalitemizi azaltmadan daha az elektrik tüketen bir sistem oluşturduk. 2008-2012 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye fabrikalarında bugüne kadar 2007 yılı baz alındığında toplam 13.314.465 kWh’lik enerji tasarrufu ve 6.115 ton CO2 emisyon azalımı sağlandı. 2008-2012 yılları arasında yapılan PET şişe şişirme basıncı optimizasyon kazançları aşağıda verilmiştir:

CCI Enerji Verimliliği (OE) Uygulamaları

CCİ operasyonlarında uygulanan yalın yönetim, 6 sigma metodolojisi ve TCCC’nin en iyi uygulamalarından oluşan Operasyonel Mükemmellik (OE) modeli kapsamında enerji verimliliği projeleri yürütülmektedir. Türkiye operasyonunda başlatılan OE kapsamında, enerji verimliliği projeleri tüm ülke operasyonlarına yayıldı. Bu projeler sonucunda Kazakistan’da 3.363.470 kWh, Ürdün’de 993.268 kWh, Azerbaycan’da ise 167.059 kWh yıllık enerji tasarrufu sağladık.

Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucunda 2005-2012 yılları arasında gerçekleşen enerji tüketimi iyileşmeleri aşağıdaki grafikte görülebilir:

SU YÖNETİMİ

Tüm operasyonlarımızı kapsayan, sürdürülebilir bir su yönetimi modeli oluşturmayı ve ürün başına tüketilen su miktarını azaltarak sudaki ayak izimizi asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz.

Ürünlerimizin temel içeriği olan su kısıtlı bir doğal kaynaktır. Küresel ısınma, dünya nüfusundaki ve tüketimdeki hızlı artış ve su kaynaklarının azalmasına yönelik diğer riskler bu kısıtlı kaynak üzerindeki baskıyı daha da artırmaktadır. CCİ’nin operasyon coğrafyası bu baskının en çok hissedildiği bölgelerden biridir. Bu nedenle su yönetimi CCİ için sürdürülebilirlik çerçevesinin en önemli konusudur. “Daha az su kullanarak daha çok içecek üretmek” anlayışı ile üretim tesislerimizde su kullanımını en verimli seviyeye çıkarmayı, su havzalarındaki su kalitesini korumayı ve atık su yönetimini en iyi seviyede gerçekleştirerek bu konuda örnek bir uygulayıcı olmayı hedeflemekteyiz.

Parçası olduğumuz Coca-Cola Sistemi'nin “kullanılan her damla suyu, küresel su yönetim çalışmaları ile tekrar yerine koyma” hedefini destekleyecek şekilde aşağıdaki noktalara odaklanıyoruz:

1. Su kullanımını azaltma/tekrar kullanım.
2. Geri dönüştürme/güvenli deşarj.
3. Yerine koyma.
4. Su havzalarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları destekleme.
5. Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte toplumu bilinçlendirici çalışmalara destek olma .

CCİ'de Su Yönetimi

“Daha az su, daha çok içecek” sloganı ile üretim tesislerimizde verimli su kullanımını en yüksek düzeye çıkarmak, su kalitesini ve atık su yönetimimizi geliştirerek bu konuda örnek teşkil etmeyi hedefleriz. CCİ Türkiye Operasyonu Coca-Cola Sistemi içinde en az su kullanım oranına sahip operasyonlardan biridir. Örneğin, İzmir Kemalpaşa fabrikamız 2012 Ağustos ayında su kullanım oranını yani 1 litre ürün üretmek için kullandığı su miktarını 1,01 litre olarak gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Türkiyede su tüketimimizi 2006-2012 yılları arasında 1,74 L/L’den 1,39 L/L’ye düşürerek %20,1 iyileşme sağladık. Raporlama kapsamındaki Ürdün, Azerbaycan ve Kazakistan operasyonlarımızda 2006-2011 yılları arasında su tüketiminde sağlanan iyileşme %’si aşağıdaki grafikte görülebilir:

 

Ürdün’de Verimli Su Kullanımı

Ürdün kişi başına düşen su kaynağı konusunda dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Bugün Ürdün’ün karşı karşıya olduğu en önemli çevre sorununun su kıtlığı olması nedeniyle Coca-Cola Ürdün Operasyonu (CCBCJ) su sorununu KSS yatırımlarının temel alanlarından biri olarak tanımladı. CCBCJ kurumsal ayak izini en aza indirmek için su kullanım miktarını azaltmaya ve benzerleri arasında su kullanım oranı konusunda en iyi olmaya odaklandı. "Daha az su, daha çok içecek" sloganıyla litre ürün başına harcanan su miktarını düşürmek konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Suyun verimli kullanımı üzerine yapılan çalışmalar sonunda 2006 yılında su kullanım oranı 3,44 L/L iken, 2012 yılında 1,70 L/L’ye düşürülerek %50,6 iyileşme sağlandı.

Çevre koruma politikası kapsamında enerji tüketimine de önem veren CCBCJ, 2008 yılında Coca-Cola’nın Orta Doğu operasyonları arasında en düşük enerji tüketim oranını yakalamayı başardı. CCBCJ operasyonu 2013 yılında TCCC Avrasya ve Afrika Grup Başkanlığı Sürdürülebilirlik Ödülleri finalistleri arasında yer aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJLAMA

Ambalajlamanın çevresel etkilerini minimize etmeyi ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı amaçlıyoruz.

Ambalajlama, işimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Aynı zamanda çevresel ayak izimizin de önemli bir kısmını oluşturur. Ambalajlamada kullanılan malzemeyi ve bu süreçte kullanılan enerjiyi sürekli azaltmak iş açısından anlamlı olduğu kadar sürdürülebilir bir operasyonun oluşturulması için de vazgeçilmezdir.

Ürünlerimizin güvenlik ve kalitesi ambalajlama operasyonlarımızın en önemli yönleri olmaya devam etmekle beraber, bu operasyonlarımızın neden olduğu çevresel etkinin azaltılmasına yönelik uygulamalar da geliştiriyoruz. Sürdürülebilir ambalajlama yaklaşımımızı üç temel prensip belirlemektedir:

  • Ambalajlarımızın yapımında kullanılan malzeme ve enerji miktarını sürekli azaltmak ve gıda güvenliği prensipleri ile teknoloji el verdiğince geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak.
  • Malzeme kullanımını azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme oranlarımızı artırmak.
  • Ürün ambalajlarımızın geri kazanımı, tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesi için çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir altyapının kurulması amacıyla paydaşlar ile birlikte hareket etmek.

PET Sürdürülebilirlik Stratejileri

Ürün Ambalajlarımızda Malzeme Kullanımının Azaltılması

Ürün Ambalajlarımızda Malzeme Kullanımının Azaltılması Ambalajlamada kullanılan malzeme miktarını azaltma stratejimiz doğrultusunda “Lightweight” PET şişelerin kullanımı çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu projenin uygulanmasıyla Türkiye operasyonumuzda 2.289 tonluk resin kazancı sağladık.

2012 senesinde malzeme miktarını Ankara fabrikasında 54,1 g’dan 52,88 g’a ve 48 g’dan 46 g’a, Çorlu fabrikasında 52,8 g’dan 51,5 g’a ve Mahmudiye fabrikasında 29,9 g’dan 24,5 g’a düşürerek PET şişelerde resin tasarrufu sağladık. Ankara ve Çorlu fabrikalarında şişenin gövde ve taban ağırlıklarını düşürdük, Mahmudiye'de ise şişe tasarımını değiştirip kısa boyun uyguladık. Ayrıca Çorlu ve Mahmudiye'de 430 ton resin geri dönüştürdük.

Kısa Boyun Projesi

Kısa boyun projeleri bağlamında ürün kalitesini ve raf ömrünü artırırken aynı zamanda resin kullanımını azaltacak şekilde PET şişelerin eğim ve yüksekliklerini düşürmeyi amaçlıyoruz.

İlk kısa boyun test projemiz 2008 yılında Türkiye’de gerçekleştirildi. 2012 sonunda kısa boynu Kazakistan’da uyguladık. 2013 senesinde, diğer CCİ ülkelerinde de kısa boyun operasyonları uygulamayı amaçlıyoruz.

 

Kazakistan’da “Bonaqua”nın kısa boyun üretimiyle üretim sürecinde kullanılan resin miktarını 24,5 g’dan 20,5 g’a, 34,5 g’dan 30 g’a ve 48,8 g’dan 40 g’a düşürdük ve 2012’de PET’te kullanılan resinde toplam 136,2 ton tasarruf sağladık.

Çevresel etkilerimizi asgari seviyeye indirmek amacıyla kısa boyun projelerinden başka projeler de geliştirmekteyiz. Bunlar arasında, Türkiye ve Pakistan’da şişe kapaklarının kalınlığının azaltılması, Euro paletlerin kullanılması ve cam şişe paletlerinin tasarımının değiştirilerek resin ağırlığının 1.800 g’dan 1.565 g’a düşürülmesi sayılabilir.

Cam Şişe Uygulamaları

2010’da cam malzemelerinin tüketimini azaltmak amacıyla başlatılan ‘Ultra Şişe’ projesine 2012 senesinde devam ettik ve Türkiye operasyonumuzda toplam 822 ton cam tasarrufu sağladık. 250 ml Coca-Cola ve Schweppes cam şişelerin ağırlığını 180 g’dan 165 g’a düşürdük. 2013’te bu projeleri tüm operasyonlarımızda uygulayarak iyileştirmeleri sürdüreceğiz.

 

Ambalajlama İnovasyonu

Lightweight ve kısa boyun uygulamalarımızın yanı sıra ürün ambalajlamamızın çevresel etkilerini azaltmak için TCCC ile ortaklaşa yeni tasarım ve ilerleme projeleri uygulamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir ambalajlama alternatiflerine bir örnek şu an Türkiye operasyonumuzda üretilen, kısmen bitkilerden üretilmiş ilk geri dönüştürülebilir PET plastik meşrubat şişesi PlantBottleTM’dır. Nebati şişe ambalajlama ile geleneksel PET plastik şişeler arasındaki en önemli fark plastiğin temel içeriğinin üretiminde petrol ve benzeri fosil yakıtlar kullanılırken, PlantBottle ambalajlamada %30’a kadar bitki temelli malzeme kullanılmasıdır. PlantBottle üretimi Türkiye operasyonunda halen deneme aşamasındadır.

Ürün Ambalajlarının Geri Dönüşümü

CCİ’nin ambalajlama süreçlerinin çevresel etkisini asgari seviyeye indirme çabaları malzeme geri dönüşüm oranının artırılması, depozitolu şişelerin kullanımının teşvik edilmesi ve yetkili iş ortaklarımızın ambalaj atıklarını toplamalarına yardım edilmesini kapsıyor. Ambalaj atığı CCİ’deki genel atık performansının kilit öğelerinden biri olduğundan buna bağlı uygulamalara özel önem veriyoruz.

Türkiye'de ambalaj geri dönüşümü yasalarla düzenlenmektedir. Türkiye'deki sistem üreticinin genişletilmiş sorumluluğu konsepti üzerine kurulu. Bu raporlama döneminde Türkiye'de plastik, cam, metal ve alüminyum ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranı %40’dı. Bu oranı yetkili iş ortağımız Çevko Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirdik.

2013 senesinde, CCİ'nin kurulu geri dönüşüm yapıları olmayan uluslararası operasyonlarında uzun vadeli geri dönüşüm stratejisini belirlemek amacıyla bölümler arası bir CCİ Geri Dönüşüm İş Ekibi oluşturduk.


adinteractive