Politika Beyanı

CCİ Yönetimi, CCİ’ye, Coca-Cola Sistemine, müşterilerine, bayilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ait bütün bilgileri ve bilgi varlıklarını;

gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe yönelik tehditlere karşı korumak için gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamayı,

yasal, sözleşmesel gerekliliklere, bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlara uyum sağlamayı,

bu amaçla kurulmuş olan bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini gelişen ihtiyaçlar ve teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. 

 

Bilgi Güvenliği Amaçları ve Hedefleri

CCİ’de uygulanmakta olan BGYS’nin amaçları aşağıdaki gibidir;

CCİ’in tabi olduğu her türlü ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat ve düzenlemeler ile sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu zorunluluktan kaynaklı her türlü bilgi ve belgelerin korunması,

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün devamlılığı,

Aşağıda verilen süreçlerde kullanılan bilgi varlıklarının gizlilik bütünlük ve erişilebilirliklerinin sağlanması 

İthalat, ihracat, lojistik süreçleri

Muhasebe, Personel ya da Kurumsal Kaynak Planlaması 

CCİ operasyonlarının ve süreçlerinin iş sürekliliğinin sağlanması,

CCİ Çalışanlarının kişisel bilgilerinin, CCİ Tedarikçileri, İş Ortakları ve Kurumsal Müşterilerinin Ticari Sırlarının ve İtibarının ve kişisel bilgilerinin korunması,

Yetkilerin ve bilgilerin iş amacıyla ve yetkilendirilen hizmetler için kullanılması,

Bilgi güvenliği bilincinin kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi. 

adinteractive