Komiteler

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Yönetim Kurulu bünyesinde üç adet komite görev yapmaktadır: Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

Denetim Komitesi

Coca-Cola İçecek Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 21 Temmuz 2004 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 3 Mayıs 2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet Mete Başol, üyeliğine ise Hamit Sedat Eratalar tayin edilmişlerdir.

Denetim Komitesi’nin tüzüğü için lütfen tıklayınız

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile payları Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaları teşvik edilmektedir. İlkeler’de “Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim komitesi kurulur.” maddesi yer almaktadır.

Halka açılmanın öncesinde de kapsamlı bir kurumsal yönetim standartları sistemi uygulayan Coca-Cola İçecek A.Ş., kurumsal yönetim alanındaki çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kurmaya karar vermiştir.

3 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanlığına İzzet Karaca, üyeliklerine ise M. Hurşit Zorlu, R. Yılmaz Argüden, M. Mete Başol ve Deniz Can Yücel atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin tüzüğü için lütfen tıklayınız.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Coca-Cola İçecek Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs 2012 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 3 Mayıs 2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Kurul Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, üyeliğine ise İzzet Karaca atanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin tüzüğü için lütfen tıklayınız.

adinteractive