COCA-COLA İÇECEK A.Ş. TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimizde çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürüklükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14. maddesi  ile Coca-Cola İçecek A.Ş. İnsan Kaynakları Politika hükümleri esas alınmaktadır. Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara ise tazminat politikasını belirlerken ve uygularken Toplu İş Sözleşmesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı maddeleri uygulanır.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı; İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve Şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında Şirket Yönetmelikleri ve sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.

İhbar Öneli ve Ücreti;

İhbar öneli tanınması gereken hallerde;  4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine istinaden veya sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.

adinteractive