Sürdürülebilirlik

Raporlama

Keşfet

Raporlama

CCI olarak hem operasyonlarımızın hem de toplumların sürdürülebilirliğinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple ekonomik, sosyal ve çevresel konuları da dikkate alan sorumlu iş stratejileri takip ediyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirliği şirket stratejimizin merkezine koyuyor, toplum ve çevre alanındaki performansımızı kapsamlı bir şekilde paydaşlarımızla paylaşarak onlardan gelen geri bildirimleri destekliyoruz.

“Raporlama”

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.