CCİ Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni İmzaladı

Son Haberler Haziran 19, 2015

CCİ Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni İmzaladı

Kadınlar Coca-Cola sisteminde ve Coca-Cola İçecek’in faaliyet gösterdiği coğrafyada profesyoneller, girişimciler, tedarikçiler, müşteriler ve tüketiciler olarak her geçen gün daha önemli bir rol oynuyor. CCİ için hem bir öncelik hem de uzun dönemli bir taahhüt olan kadınların güçlenerek ekonomik ve sosyal hayatta gerçek potansiyellerini ortaya koymaları, sektörde sürdürülebilir büyümenin ve toplumda refahın sağlanması için vazgeçilmez bir önem taşıyor. CCİ 4 Mart 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN WOMEN) işbirliğiyle 2010 yılında oluşturulan Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEP) imza attı. Dünyada 915’nin üzerinde Türkiye’de ise 45 şirketin CEO’su tarafından imzalanan WEP destek bildirisi ile şirketler iş yerinde ve toplumda kadınlara ilişkin olarak cinsiyet eşitliğinin sağlanması; insan haklarına saygı; ayrımcılığın önlenmesi; sağlık, güvenlik ve refahın sağlanması; eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarının sağlanması gibi konularda gerekli düzenleme ve uygulamaları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor.

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.