Yasal Uyari ve Gizlilik

Keşfet

Yasal Uyari ve Gizlilik

Bu web sitesine giriş yaparak, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz:

  • Bu web sitesindeki metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, çizgi animasyon dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni ("Malzeme"), sadece "Coca-Cola İçecek ve iştiraki" (hep birlikte "CCİ") hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
  • CCİ bu web sitesindeki bütün malzemenin ve bilginin ("İçerik") hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek âzami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca CCİ bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.
  • CCİ veya çalışanlarından herhangi birisi bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan Malzemenin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya netice itibarı ile hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır; bu belge ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde, CCİ tarafından tamamen reddedilmiştir.
  • Bu web sitesinde kullanılan malzemenin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde ya CCİ'ye ya da The Coca-Cola Company'e aittir. Bu web sitesindeki Malzeme telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu web sitesindeki Malzeme, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bu Malzemenin herhangi bir kısmının izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.
  • Bu web sitesinde, CCİ'in tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu web sitesindeki "ummak", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "niyetli olmak", "planlamak" ve "tasavvur etmek" gibi ifadeler bir beyanın ileriye dönük olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki CCİ'nin müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. CCİ buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir.
  • Bu web sitesi CCİ'nin kontrolünde olmayan web sitelerine bağlantılar içermektedir. Dolayısı ile CCİ bu bağlantılı siteler hakkında herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.
  • Kullanım şartları Türk kanunlarına tabidir.

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2022.