Sürdürülebilirlik

Çevresel Ayak İzi

Keşfet

Çevresel Ayak İzi

Daha az doğal kaynak kullanarak ve atık yaratarak çevresel etkimizi azaltmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu yaklaşım sadece işimizin değil, aynı zamanda hizmet verdiğimiz toplumların sürdürülebilirliği ve refahı için gereklidir.

CCI Çevre Politikası

Çevre yönetimi yaklaşımımız kapsamında üç temel alana odaklanıyoruz:

Environmental Footprint

Enerji Yönetimi ve İklim Koruma

Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı ve insan kaynaklı sera gazı (GHG) emisyonlarının da bu değişikliğe yol açan nedenlerden biri olduğu konusunda bilim dünyası ortak kanıya varmıştır. İklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkileri yoğun ve çeşitlidir. Özellikle enerji ve su kaynakları, tarım ve biyolojik çeşitlilik konusunda olumsuz etkiler öngörülmektedir. CCI olarak, iklim değişikliğinin hem işimiz hem de tedarik zincirimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı uzun vadeli etkiler yaratabileceğinin bilincindeyiz. Sorumluluk sahibi bir şirket olarak bu çerçevede olabilecek en iyi karma enerji kaynaklarını kullanmak, üretim süreçlerinin enerji verimliliğini artırmak ve sattığımız ürünlerin iklim üzerindeki olası etkilerini azaltmak konusunda bize de görev düşüyor.

Enerji yönetimi ve iklim koruma stratejimiz şu konulara odaklanır:

Su Yönetimi

Su, ürünlerimizin temel içeriği ve üretim süreçlerimizin ana malzemesidir. Aynı zamanda ürünlerimizin içeriğinde kullandığımız tarımsal ürünleri bize sağlayan tedarikçilerimiz açısından da çok önemli bir kaynaktır. Temiz, erişilebilir ve yeterli miktarda suyun bulunması, faaliyet gösterdiğimiz toplumların sağlığı ve refahı ve işimizin başarısı açısından kritik bir unsurdur.

Nüfus artışı, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği gibi etkenlerin etkisiyle su kaynaklarının sürekli baskı ve tehdit altında olması nedeniyle su yönetimi politikamız ve stratejimiz doğrultusunda su tüketimimizi azaltmak için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Suyu yeniden kullanıyor, geri dönüştürüyor, atık su tesislerinde arıtıyor ve su kaynaklarını yenileme çalışmaları yürütüyoruz.

Su Stratejimiz

water strategy

Su Stratejimiz

TCCC’nin “kullanılan her damla suyu tekrar yerine koyma” nihai hedefini destekliyoruz. Şişeleyici ortak olarak bizim de uyguladığımız TCCC küresel su stratejisi aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

  • Su kullanımımızdaki verimliliği artırmak,
  • Fabrikalarımızda atık su ve yağmur suyu deşarjını yönetmek (atık su arıtımında mevzuata %100 uyum),
  • Devletler, STK’lar ve toplumla iş birliği yaparak su kıtlığı sorunlarını değerlendirmek, anlamak ve bunlar için etkili uzun vadeli çözümler üretmek; su kaynaklarını koruyup geliştirme planları uygulamak, böylelikle işimiz ve toplum için risk oluşturan durumları ortadan kaldırmak,
  • Kullandığımız suyu yerine koyarak tekrar topluma ve doğaya kazandırmak.
Devamını Oku

Sürdürülebilir Ambalajlama

Bizim için üretim süreçlerimizde sürdürülebilir olmanın yanı sıra, içeceklerimizi tüketicilerimizin bizden beklediği kalitede ve sürdürülebilir bir şekilde sunmak önem taşımaktadır. Ambalaj yenilikleriyle, kaynak kullanımını en aza indirerek, ürünlerimizin geri dönüşebilirliğini artırarak, geri dönüşümlü ve yenilenebilir malzemeler kullanarak ve tüketicilerimizi de bu süreçte bize katılmaya teşvik ederek ambalajlarımızın çevreye olan etkisini en aza indiriyoruz.

water strategy

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.