Sürdürülebilirlik

İnsan Hakları

Keşfet

İnsan Hakları

İnsan haklarına saygı, CCI'nin temel bir değeridir. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı Ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.

İnsan Hakları Politikası Etik Kodu

İş Sağlığı ve Güvenliği

CCI İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası özellikle aşağıdakileri amaçlamaktadır:

Health and Safety
  • En değerli ve önemli kaynağımız olan çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü risk ve kazadan korumak. İş sağlığı ve güvenliğini ilkelerini yaptığımız işin temel unsurlarından biri haline getirmek, bu konuda şirket yöneticilerinin aktif taahhüt ve desteğini almak.
  • Yerel yasal düzenlemelere (asgari standart olarak) uymak ve bu yasal düzenlemelerin gerektirdiğinden daha da yüksek standartlara ulaşmak için sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek şirketimizi hukuksal tehlikelerden korumak.
  • Diğer tüm kaynak ve varlıkları iş kaynaklı risk ve kazalardan korumak.

Tedarikçi Kılavuz İlkeleri

Supplier Guiding Principles

Tedarik zincirimizde çocuk işçiliğine, zorla çalıştırılmaya, emek suistimaline ve ayrımcılığa kesinlikle izin vermeyiz. Ayrıca tedarikçilerimizden kendi çalışanlarının ilgili kanunlar ve yönetmelikler dahilinde örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarına tamamen saygı göstermesini bekleriz. Bu kapsamda hazırlanan CCI Tedarikçi Klavuz İlkeleri tedarikçilerimizin uymasını beklediğimiz asgari koşulları belirler. Her tedarikçinin bu ilkelerle ilgili denetimden geçmesi ve ilkelere uyması zorunludur.

Devamını Oku

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.