Sürdürülebilirlik

Taahhütlerimiz

Keşfet

Taahhütlerimiz

Sürdürülebilirlik alanındaki temel hedefimiz, işimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak kabul görmektir.

Sürdürülebilir değer yaratmak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz için 10 adet öncelikli alan belirledik ve halihazırda hedeflerimiz üzerinde çalışıyoruz.

Yarınlara daha iyi bir gelecek bırakmayı amaçlıyoruz, bu yüzden kendi hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz ve paydaşlarımız için daha geniş bir ölçekte değer yaratıyoruz. Her yıl sürdürülebilirlik hedeflerimizi The Coca-Cola Company 2020 taahhütleri doğrultusunda belirliyoruz. Aşağıdaki tabloda 2020 sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir özeti yer almaktadır:


ÜLKE

YIL

Temel Performans Göstergeleri

Enerji kullanım oranı * (MJ/L)

Sera gazı emisyon oranı** (gr CO2-e/L)

Su kullanım oranı (L/L)

Toplam atık geri dönüşüm oranı (%)

Türkiye

2019

0.30*

24.18**

1.52*

98.12

 

2020 Hedefi

0.28

28.54

1.35

98

Ürdün

2019

0.31

34.51

1.61

89.00

 

2020 Hedefi

0.23

50.00

1.41

94

Kazakistan

2019

0.67

44.45

1.51

93.35

 

2020 Hedefi

0.64

45.00

1.55

92

Azerbaycan

2019

0.36***

62.58

1.58

99.01

 

2020 Hedefi

0.35

55.00

1.70

98

Pakistan

2019

0.36

31.35

2.03

97.56

 

2020 Hedefi

0.37

32.41

1.78

98.6

Kırgızistan

2019

0.42***

24.18

1.62

96.97

 

2020 Hedefi

0.45

27

1.57

98.50

Tacikistan

2019

0.46***

15.27

2.28*

77.64

 

2020 Hedefi

0.46

15.27

1.95

95

*Veriler, bağımsız denetim firması KPMG tarafından limitli güvence prosedürü kapsamında değerlendirilmiştir.
**Veri, Bureau Veritas tarafından denetlenmiştir.
*** Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın verileri, preform ve karbondioksit üretimi haricindeki operasyonlarda harcanan enerji tüketim oranını göstermektedir.


2019 yılı için limitli dış güvence belgemize buradan ulaşabilirsiniz

2019 yılı için sera gazı doğrulama beyan belgemize buradan ulaşabilirsiniz

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2021.