Yatırımcı İlişkileri

Bağımsız Denetçiler

Keşfet

Şirketimiz ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin konsolide bazda hazırlanan mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul'a (BIST) iletilerek şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.Eski Büyükdere Caddesi Maslak No: 1
34485 Sarıyer / İstanbul
T: +90 212 366 60 00
F : +90 212 366 60 10
www2.deloitte.com/tr/tr.html

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2022.